Jak dobrać środki ochrony indywidualnej

Drodzy pracodawcy, nie robimy tego „na czuja”, bo tutaj chodzi o bezpieczeństwo pracowników i sukces całej firmy Procedura doboru środków ochrony indywidualnej: Ustalamy różne rodzaje zagrożeń oraz to, jakie części ciała pracowników są na nie narażone. (Dobrze jest postawić na sposób ilościowy np. ustalić wartości natężeń czynników szkodliwych na danym stanowisku.) Określamy niezbędne typy środków…

Opieka psychologiczna dla pracowników

Czy wiecie, że z danych ZUS wynika, iż zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania stanowiły podstawę 10,5% zwolnień lekarskich wystawionych w 2021 roku? Z kolei według danych z raportów Cohen Veterans Network i Mindy były jednocześnie najczęstszym (12,2% dni) i najdłuższym (13,8% dnia) powodem pobytu w szpitalu. Zatrważający jest fakt , że aż 85% pracowników boi…

Koszty bezpieczeństwa w firmie

Co bezpośrednio przekłada się na stan bhp w polskich firmach ? Świadomość tego, z czym związane są koszty bezpieczeństwa oraz gdzie są generowane w największym stopniu. Koszty bezpieczeństwa dzielą się na: koszty zapobiegania błędom (np. planowanie bezpieczeństwa i badanie jego poziomu, kierowanie służbą bhp), koszty profilaktyki (np. kontrole wstępne, zakup sprzętu kontrolnopomiarowego, konserwacja urządzeń, badania,…